การคุ้มครองผู้ซื้อ

POWER MALL (ประเทศไทย)

         (การคุ้มครองผู้ซื้อ) 

 

โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

OFFICE OF THE CONSUMER PROTECTION BOARD

กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค

    กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในสังคม โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าและการใช้บริการ อื่นๆ ฯลฯ  ดังนั้นการบริโภคหรือการใช้บริการต่างๆ จะต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาแนะนำไว้ ด้วยเหตุนี้ รัฐในฐานะผู้คุ้มครองดูแลประชาชน หากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าและบริการจะต้องรีบ เข้าไปแก้ไขเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชน

  

   สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จัดเป็นกฎหมายเฉพาะที่ที่ไม่ซับซ้อนหรือขัดกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพราะหากเกิดกรณีจำเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบมิได้ดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย ผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการแก้ไขแทนได้ เพราะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานคุ้มครองด้านการบริโภคสินค้าและบริการทั่วไป นอกเหนือจากการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ

 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคได้ 5 ประการคือ

     1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการอย่างถูกต้อง

     2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการโดยปราศจากการชักจูงก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า

     3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

     4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย อันหมายถึง สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และ

     5) ชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

 

(การรับประกันพื้นฐาน)

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าโดยมีความเชื่อมั่น การคุ้มครองผู้ซื้อของเรามั่นใจว่าการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้รับความคุ้มครองในทุกกรณีที่ท่านพบปัญหา

การคุ้มครองผู้ซื้อของเรามีนโยบายด้านความคุ้มครองท่านในทุกกรณีและเพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านจะได้รับสินค้าของท่านในวันและเวลาตามที่กำหนดและตามที่อธิบายไว้ เราให้การคุ้มครองผู้ซื้อสินค้าทุกประเภทและมีการรับประกัน1ปี สำหรับโทรศัพท์มือถือ

 

การรับประกันคืนเงิน

กรณีการคืนเงินของท่าน หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ หรือหากสินค้าของท่านไม่ได้ถูกจัดส่งภายในระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อ ท่านสามารถรับเงินคืนได้ภายใน 15 วัน หลังจากผ่านกระบวนการส่งคำร้องเรียนเสร็จสิ้น

การรับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากสินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเเละยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันท่านสามารถเเจ้งทางเราเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในทุกกรณี

การรับประกันการจัดส่งสินค้า

เรามีบริการการจัดส่งสินค้าฟรี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกโดยกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่ได้รับมาตรฐานตามหลักสากล

เราต้องการให้ท่านมั่นใจว่าในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ทางเราจะจัดส่งสินค้าถึงท่านในวันและระยะเวลาตามที่กำหนด

 

(หมายเหตุ) หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ (ฝ่ายบริการลูกค้า Contact Center 02-0061963)